Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie

Contributie

Contributie

De contributiebetaling bij sc Leovardia geschiedt per automatische incasso per kwartaal of per jaar. 

Contributiebedragen sc Leovardia vanaf 1 juli 2020

JO15                                                       €  47,00                                                € 188,00

JO13                                                       €  47,00                                                € 188,00

JO12                                                       €  47,00                                                € 188,00

JO11                                                        €  42,00                                               € 168,00

JO10                                                        €  42,00                                               € 168,00

JO09                                                        €  42,00                                               € 168,00

JO08                                                        €  42,00                                               € 168,00

JO07                                                        €  16,00                                               €   64,00

35+/45+                                                  €  35,25                                               €  141,00

Niet spelende leden                               €  21,00                                               €    84,00

Vrienden van Leovardia / Donateur      €  12,50                                               €    50,00

** Alle bedragen zijn inclusief de kleding.

De inningen voor het komende seizoen zijn als volgt:

Kwartaal 1 (juli-augustus-september)                                    25 augustus 2020

Kwartaal 2 (oktober-november-december)                            25 oktober 2020

Kwartaal 3 (januari-februari-maart)                                        25 januari 2021

Kwartaal 4 (april-mei-juni)                                                       25 april 2021

De jaarcontributiefacturen worden begin september 2020 verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen, dus het jaarbedrag moet voor 15 september 2020 worden overgemaakt.


Mogelijkheden tot betalingen in 10 termijnen:
Er bestaan bij ons twee mogelijkheden om de contributie te voldoen, te weten per jaar of per kwartaal. Vanaf seizoen 2020 / 2021 willen we daar een 3de mogelijkheid aan toevoegen, te weten innen per 10 termijnen.
Wij innen dan de contributies in de maanden augustus t/m mei. Dit kan alleen via een automatische incasso. Mocht u daarvoor in aanmerking willen komen dan kunt u een mail sturen naar contributie@scleovardia.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 september 2020. Wij brengen wel per inning € 1,00 aan administratiekosten in rekening.
Deze inning vindt iedere 25e van de maand plaats.

 

Minimaregelingen: STICHTING LEERGELD & JEUGDSPORTFONDS FRIESLAND

Voor sommige mensen is de contributie van een sportvereniging niet of nauwelijks op te brengen. Voor deze mensen zijn regelingen beschikbaar, waarbij de kosten voor het lidmaatschap van een sportclub, zoals SC Leovardia, voor vergoeding in aanmerking komen. Wil je een beroep doen op een dergelijke regeling ? Zoek dan zelf contact op met een van onderstaande instanties of de buurtcoaches.

• Stichting leergeld,Postbus 2588,8901 AB Leeuwarden – info@Leergeldleeuwarden.nl

• Jeugdsportfonds Friesland, De Opslag 61, 8448 GV HEERENVEEN – friesland@jeugdsportfonds.nl

Leden die vorig seizoen in aanmerking kwamen voor deze regeling MOETEN ieder seizoen een nieuwe aanvraag indienen, doe dit tijdig voor 15 september 2020 !


Leden die niet aan de verplichting voldoen om contributie te betalen:

Als een lid de contributie niet (tijdig) betaalt, wordt hij/zij geschorst en uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten, totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Het bestuur kan ook besluiten om het lidmaatschap te beëindigen als een lid niet aan de contributieverplichting voldoet. Momenteel wordt het ledenbestand in Sportlink opgeschoond. We komen zaken tegen die niet langer kloppen, en dit wordt gecorrigeerd naar de huidige situatie van sc Leovardia. Wanneer dit betekent dat er voor u iets wijzigt dan wordt u hierover geïnformeerd.

Vragen?
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de contributieadministratie, via e-mail; contributie@scleovardia.nl

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!