Cookie beleid sc Leovardia

De website van sc Leovardia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging:
eenieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van eenieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voorzover het de leden van sc Leovardia betreft, vastgelegd in het gedragsreglement waarin wij met name de waarden en normen voor ons handelen vastleggen en afspreken deze te zullen nakomen.

Met betrekking tot het aldus te voeren waarden- en normenbeleid binnen sc Leovardia zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

1.   Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich daarom te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.

2.   Een seniorlid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

-     het verrichten van bardiensten;

-     het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men geze- ten heeft;

-     het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden.

3.   Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt, bij toerbeurt, zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem en zijn teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijdenijden) en het in goede en nette staat houden van het clubgebouw, het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.

4.   Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade dan wel vernieling.

5.   Er is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan eenieder die gebruik maakt van het clubgebouw zich houdt.

6.   Het nuttigen van in het clubgebouw aangeschafte dranken - op het sportcomplex - is buiten het clubgebouw en het terras verboden. Het is niet toegestaan drankverpakkingen achter te laten op en rond de speelvelden.

7.   Een verenigingslid houdt zich aan de aan hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.

8.   Een verenigingslid dient zijn medeleden te corrigeren in het geval deze gedragsregels overtreden.

9.   Een verenigingslid, dat een overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit conform de in dit statuut opgenomen meldingsprocedure.

10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn gedrag. Een verenigingslid zal, indien hij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de verenigingsstatuten, zich dienen te verantwoorden voor de commissie S&R.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!