Cookie beleid sc Leovardia

De website van sc Leovardia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Voetbalvisie

Voetbalvisie

VOETBALVISIE SC LEOVARDIA 2022-2027

Een voetbalbeleidsplan bestaat vaak uit een lijvig plan wat zeker goed is om  te hebben en vooral belangrijk om met de kaderleden door te nemen. 

Deze verkorte versie zorgt er voor dat ouders, leden en anderen belangstellenden kort maar krachtig worden geïnformeerd over de voetbalvisie binnen SC Leovardia.

Wat altijd belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat een voetbalplan onderhevig is aan trends en veranderingen.  Daardoor is het ook niet een statisch document en kunnen gedurende de periode aanpassingen plaats vinden over de manier waarop en hoe we de doelstellingen willen bereiken.  Maar ook als we doelstellingen eerder bereiken dan we voorspellen of juist doelstellingen niet dreigen te behalen moet je anticiperen en bijsturen waar nodig is, zonder veel concessies te doen aan je visie en de dingen waar je voor staat.

Kortom, een voetbalbeleidsplan is dynamisch.

SC LEOVARDIA, MET RESPECT, AMBITIEUS EN PLEZIER!

Een mooie kreet, maar wat bedoelen we daar dan mee.  SC Leovardia is een voetbalvereniging waar plezier in alles wat je doet en waar je mee bezig bent centraal moet staan.  Of een speler nu dat supertalent is die er alles aan wil doen om te slagen, of hij/zij heeft iets minder talent en wil gewoon lekker een balletje trappen, SC Leovardia zorgt er voor dat iedereen op zijn eigen niveau voetbalt met PLEZIER.

Dat doen we met RESPECT voor elkaar, voor de tegenstanders en voor iedereen die binnen en buiten de vereniging het mogelijk maakt om te kunnen en mogen voetballen. En RESPECT is er niet alleen voor de mensen die het mogelijk maken, maar ook RESPECT voor de middelen, de regels en de manier waarop we met iedereen omgaan.  We respecteren de regels die er zijn en handelen daar naar. Daar spreken we elkaar op aan en zorgen we er met elkaar voor dat er met PLEZIER gevoetbald kan worden bij SC Leovardia.

AMBITIEUS zijn we zeker, maar denk er om, niet zonder PLEZIER en RESPECT ! Iedereen wil uiteindelijk de wedstrijd winnen. Niet alleen de voetballers, maar ook de vrijwilligers, bestuur en commissies willen hun wedstrijd winnen. Iedereen wil uiteindelijk deel uit maken van het winnende team. Daarom hebben we de AMBITIE om de beste te willen zijn,  en dat doen we met name door winnaars te kweken en doen we met zijn allen, samenwerken is dus het toverwoord. En winnaars in voetbal hebben beheersing over de bal, hebben mentaliteit en discipline, tonen respect voor de tegenstander en winnaars hebben bovendien doelstellingen en een plan.

Die doelstellingen en het plan om de winnaars van morgen te zijn, hebben we als volgt beschreven:

A:           WAT WILLEN WE BEREIKEN

B:           OP WELKE WIJZE MAKEN WE WINNAARS

C:           HOE GAAN WE DAT BEWERKSTELLIGEN

D:           HOE GAAN WE DAT ORGANISEREN

  

A:           WAT WILLEN WE BEREIKEN                                                                                                              

 SC Leovardia heeft een kwalitatief goed aangeschreven jeugdopleiding waarbij de selectieteams worden getraind door gediplomeerde trainers. De overige trainers kunnen zich ontwikkelen door het aanbieden door de vereniging van goede oefenstof, afgestemd op de leeftijdscategorie. Ook biedt vereniging optimale ondersteuning op het gebied van opleiding (intern/extern), begeleiding op het veld en het faciliteren van trainingen en wedstrijden.  Dit moet er in resulteren dat we structureel tot de 10 beste jeugdopleidingen van Friesland gaan behoren.

 • SC Leovardia staat voor aantrekkelijk en technisch verzorgd voetbal. Dat begint bij het geven van een goede opleiding voor het individu en zich daardoor te ontwikkelen. Vanzelfsprekend gebeurd dit binnen de normen en waarden waar de vereniging voor staat. Met als uitgangspunt voor alles, plezier hebben!
 • De selectieteams JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1 spelen structureel op minimaal hoofdklasse niveau.
 • De andere selectieteams (JO19-2, JO17-2, JO15-2, JO13-2) spelen structureel minimaal op eerste klasse niveau.
 • SC Leovardia speelt op zaterdag prestatief voetbal. De eerste selectie speelt minimaal op tweede klasse niveau.
 • Het streven is om de tweede selectie te laten groeien naar selectie die uit voornamelijk spelers onder de 21/23 jaar. Op deze manier kan het seniorenvoetbal beter aansluiten bij de jeugdopleiding. Deze selectie wordt aangevuld met ervaren spelers die net niet tot de vaste opstelling van de eerste selectie behoren. In de opstartperiode zal er daarom een hybride situatie ontstaan van oudere en jongere spelers. Op deze manier moet de doorstroming naar het eerste elftal bevordert worden.
 • In het verlengde hiervan zou ook het derde team prestatief moeten voetballen en indien mogelijk ook een onder 21/23 jaar laten worden als back-up voor de 2e en mogelijk 1e selectie
 • De selecties bij de seniorenteams bestaan voor minimaal 75% uit spelers afkomstig uit de jeugdafdeling van SC Leovardia. Bij gelijkwaardigheid gaan eigen opgeleide leden voor.
 • SC Leovardia kent meerdere recreatieve seniorenteams die presteren op hun eigen niveau. Vriendenteams gaan niet boven verenigingsbelang. Er kan bij nood ook door hogere teams een beroep gedaan worden op 1 van de betere spelers. Tenslotte faciliteert de vereniging alle teams en dan mag er ook wat terug verwacht worden. De teams krijgen altijd een opeenvolgende teamnummering.
 • Vrouwen- en meisjesvoetballen moet zich ontwikkelen tot een volwaardige voetbaltak met in alle leeftijdscategorieën minimaal 1 team (O19 of O17) en minimaal twee teams (Senioren, O15, O13). Tot O9 voetballen meisjes altijd samen met jongens. Bij O11 kan een apart meidenteam gevormd worden bij voldoende animo. Meiden mogen altijd bij de jongensafdeling voetballen.

 

B:           OP WELKE WIJZE MAKEN WE WINNAARS                                                                     

De jeugdopleiding voor zowel jongens als meisjes is de basis voor het succes. Hoe maken we dan winnaars van iedereen, op welke wijze gaan we dat dan doen. De jeugdopleiding heeft qua aantallen meestal een pyramide-vorm: in de jongste jeugd speelt de meeste jeugd. In de loop van de jeugdopleiding vallen spelers af door allerlei omstandigheden. Maar deze pyramide kun je ook gebruiken als leerpad. Analoog aan de pyramide van Maslow begin je onderaan met de basisvaardigheden. Als die vervult zijn ga je naar de volgende fase. Zo bouw je

Per leeftijdscategorie zien de leerdoelen er als volgt uit:

Voetbalpyramide.jpg

We kunnen dit onderscheiden in drie grotere fases:

 

O6, O7, O8, O9, O10, O11           =  Ontwikkelen van de basisvaardigheden

O12, O13, O14, O15                    =  Ontwikkelen van basis- en teamvaardigheden

O17, O19                                      =  Ontwikkelen van wedstrijd- en resultaatgericht werken

Per categorie is een hoofddoelstelling bepaald, bijvoorbeeld voor de jongste voetballers (t/m O10) het 'doelgericht leren handelen met de bal’.

Per leeftijdscategorie lig het accent op bepaalde teamtaken, teamfuncties en de daarbij behorende voetbalhandelingen. Een en ander wordt gedetailleerd uitgewerkt in de technische leerplannen per categorie. Hierin komen de belangrijkste onderwerpen van een categorie aan bod: doelstellingen, teamorganisatie, taken, accenten, thema's, oefenstof etc.

 

C:           HOE GAAN WE DAT BEWERKSTELLIGEN                                                                        

 

De kwaliteit van de trainer en de trainingen zijn in samenhang met intensiteit van het aantal trainingen een belangrijke graadmeter om het niveau te verhogen. 

Trainers:

Voor de selectieteams vanaf O13 kiezen we voor gediplomeerde jeugdtrainers met minimaal TC3.  De overige trainers worden intern geschoold door 1 van de Hoofden Jeugdopleiding en via cursussen van JeugdVoetbalOpleiding (JVO).

Iedere leeftijdscategorie, verdeeld in onderbouw (tot en met O13) en bovenbouw (vanaf O13) heeft een HJO, die belast is met de organisatie, de oefenstof en begeleiding van de trainers.

Verder willen we bij de selectieteams met minimaal twee trainers per groep trainen. Bij de kleinste jeugd tot O8 kan dat prima worden gedaan door wat oudere trainers (vaak meer geduld met kinderen) ondersteund door jongeren.

Deze twee trainers bij de teams geven de trainers ook de gelegenheid om naast het voetbaltechnische aspect meer aandacht te geven voor het individu waardoor er meer aandacht is voor de mens achter de speler. Hierdoor kan men ook beter sturen op respect, ambitie en plezier.De trainers van de senioren en de gediplomeerde trainers van de selectieteams bij de jeugd krijgen ook een zogenaamde buddyfunctie, dat betekent dat zij begeleiding geven aan een andere trainer op het gebied van oefenstof en het toepassen ervan.  Daardoor leren we nog meer van elkaar en krijgen de trainers een optimale begeleiding.

Oefenstof:

 De oefenstof zal digitaal worden aangeboden via het programma van JVO. De coördinatoren en de Hoofden Jeugdopleidingen hebben de taak om dit op de juiste wijze te implementeren en te onderhouden bij hun trainers.

Intern opleiden kader:

Het kader van SC Leovardia moet goed geschoold worden. De Hoofden Jeugdopleiding krijgen de opdracht om een goede interne scholing en begeleiding van alle trainers te regelen en te bewaken. Daarnaast wordt er een interne opleiding voor leiders verzorgd, door het aanbieden van een leidersopleiding, een coachmap met diverse praktische informatie en leidersbijeenkomsten. De begeleiding van de leiders komt in handen van het jeugdbestuur.

Intensiteit:

Hoe meer we trainen hoe beter we worden. Dat betekend dat SC Leovardia voor alle teams vanaf O9 twee keer per week een training aan biedt.  Voor selectiespelers is het volgen van de twee trainingen een verplichting. Daarnaast willen we dat  trainers die meer willen trainen dan twee keer in de week, de gelegenheid daarvoor krijgen.

De trainingen staan voornamelijk in het teken van het aanleren van de oefenstof per leeftijdscategorie, de extra momenten in het teken van veel partijspel.

Senioren:

Voor de uitstraling en behoud van onze goede jeugdspelers is het voor SC Leovardia een must om een goede tweede-klasser te worden. 
De uitstroom van jeugd die net niet in het eerste elftal kunnen spelen (hoe hoger het eerste elftal speelt hoe aannemelijker het is dat jeugdspelers zich eerst in een tweede of derde moeten verder ontwikkelen) moeten we beperken. Het moet ook aantrekkelijk zijn om in een tweede of in een derde elftal te spelen.

Vrouwen- en meisjesvoetbal:

Vanaf O11 bieden we meisjesvoetbal in teamverband aan, tot O11 zullen we het gemengd houden. Talentvolle meisjes moeten t/m O19 de kans krijgen om bij de jongens mee te doen.  Dit zullen we ook stimuleren, immers voor de individuele ontwikkeling van echte talenten bij de meisjes is het beter om bij de jongens te spelen.

Verder krijgen de trainers dezelfde begeleiding als hiervoor is beschreven. Er is in de opleiding op voetbaltechnisch gebied geen verschil tussen jongens en meisjes. 

Gedrag, normen en waarden:

De VTC en de Voetbalcommissie maar ook de trainers en de leiders hebben een zeer belangrijke rol bij gedrag, normen, waarden en respect.

We streven er naar dat een lid van Leovardia zich conformeert aan een aantal basis regels waar we ten aller tijde op terug kunnen vallen.  Daarin zullen beide commissie ook streng optreden tegen overtreders.  Consequent beleid zal leiden tot een afname van het aantal incidenten. Incidenten worden behandeld door de commissie Sportiviteit en Respect.

Communicatie:

De voetbalcommissie is verantwoordelijk voor een goede communicatie. We streven daarbij naar het volgende:

 • Begin van het seizoen een informatiegids voor ouders
 • Een uitgebreidere versie als Coachmap voor leiders en trainers
 • Verplichte leiders- en trainersbijeenkomsten (t/m O19)
 • Ouderavonden (t/m O17)
 • Team kick-offs
 • Werken met een jaarplanning

 

D:           HOE GAAN WE DAT ORGANISEREN:                                                                                              

Voetbalzaken  

Belast met de operationele en organisatorische kant van het voetbal binnen SC Leovardia en communicatie naar kader, leden en ouders.

 • Coördinator VTZ 1e en 2e selectie op voetbaltechnisch gebied (eventueel bestuurslid)
 • Coördinator senioren 3 t/m 9
 • Coördinator 35+, 45+

 

De TC wordt gevormd door de HJO’s en de trainers van de 1e en 2e selectie. De werkzaamheden van de TC worden bepaald door de jaarplanning.

Voetbalzaken jeugdafdeling
Bij de jeugdafdeling werken we met een jeugdbestuur;

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Algemeen lid
 • Hoofd voetbalzaken jeugd

 

Uitvoerende functies:

HJO bovenbouw en

 • HJO onderbouw


Ondersteunende functies:

 • Coördinator per leeftijdscategorie

 • Trainers en leiders per team

 

Voetbalzaken jeugdafdeling houdt zich zowel met de jongens als meisjes bezig.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!